IMG_7688_edited.jpg

סדנה מעשית בת 12 מפגשים, לקבוצות של עד 10 משתתפים, שניתנת באופן פרונטאלי או באמצעות הזום. מטרת הסדנה להביא בקצב מסוים להימנעות משימוש תוך יכולת לביטוי עצמי בשלבים השונים.

במהלך הסדנה המשתתפים לומדים להכיר את מערכת היחסים שלהם עם הקנביס, את תהליך פיתוח התלות בו ולהבין ממה הם בעצם נפרדים: איזו משענת מאפשר לי הקנביס? על אילו צרכים הוא נתן לי מענה בעבר ועל אילו היום? אילו מחירים אני משלם על כך?

הסדנה עוסקת בטיפוח המוטיבציה, תחושת המסוגלות והמחויבות להתמודדות עם הפרידה מהקנביס. היא מעודדת שיח אודות הקשיים ומאפשרת למשתתפים להיתמך זה בזה תוך שיתוף בהצלחות ובקשיים.

הסדנה מסייעת להתמודד עם תסמיני הגמילה. היא שמה דגש מיוחד על פיתוח אלטרנטיבות שיחליפו את השימוש בקנביס, ויאפשרו משענת המאפשרת התפתחות ומשמעות. כמו כן, היא עוסקת בזיהוי גורמי סיכון לחזרה לשימוש ובמניעת הישנות השימוש.

הסדנה מיועדת לאנשים שקנביס הוא החומר היחיד שהם עושים בו שימוש. כמו כן, שהחליטו שהם מעוניינים להפחית בצורה משמעותית או להפסיק כליל את השימוש, אך מרגישים שאינם יכולים לעבור את התהליך לבדם. היא דורשת הבנה שהתהליך עובר גם דרך קושי ומאמץ.

כל אחד מהמשתתפים מגיע לסדנה ממקום שונה ובעוצמה שונה של תלות בקנביס. הסדנה מאפשרת מרחב בו המשתתף יוכל להביא את עצמו כפי שהוא, ולחוות את התמודדותו עם תהליך ההפחתה וההפסקה תוך טיפוח חמלה עצמית וקבלה עצמית.